2021 Öğretmen Net Maaşları 

Ana Sayfa » GÜNCEL » 2021 Öğretmen Net Maaşları 
2021 Öğretmen Net Maaşları 

Öğretmenlik görevini ifa edenler hükümet ile sendikalar arasında alınan karar doğrultusunda öğretmen maaşının ne kadar olduğuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, 2021 yılında yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak?

2021 Öğretmen Net Maaşları

Öğretmenlerin 2021 Ocak ayı zammı ile oluşacak yeni rakam belli oldu.
2021 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5, 2021 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir.

Öğretmen için, 239.00 – 3.712.28 aralığında olacak.

Öğretmen 7/1 için, 214.00 – 3.320.00 aralığında olacak.

Sözleşme Metni

1-Maaş ve ücretleri iki yıllık toplam yüzde 17,54 oranında artırdık a)2018 yılında yüzde 4+ 3,5 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 3,5 olmak üzere toplamda yüzde 7,64, b)2021 yılında yüzde 4+5 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2021 yılının ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 9,2 oranında zam aldık.

2-Enflasyon farkıyla maaş ve ücretleri koruma altına aldık Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 ve 2021 yıllarının birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak.

3-Haftada 20 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarına ilave 4 saat ek ders ücreti artışı sağladık.
Müdür ve Müdür Başyardımcısı Ocak 2021 Temmuz 2021 Ocak 2021 Temmuz 2021 Aylık 239,26.-TL 247,64.-TL 257,54.-TL 270,42.-TL Yıllık 2.921,40.-TL 3.167,76.-TL

4-18 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti alan müdür yardımcılarına ilave 1 saat ek ders ücreti artışı sağladık. Müdür yardımcısı Ocak 2021 Temmuz 2021 Ocak 2021 Temmuz 2021 Aylık 59,81.-TL 61,91.-TL 64,38.-TL 67,60.-TL Yıllık 730,32.-TL 791,88.-TL 5-Halk Eğitim Merkezlerinde görevli öğretmenlerin seminer çalışmalarına haftalık 15 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık. 2021 Haziran Eylül Haziran Eylül İki hafta ek ders ücreti (15×2) 448,62.-TL 464,32.-TL 482,90.-TL 507,04.-TL Yıllık 912,94.-TL 989,94.-TL

6-Öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2021 yılı için yüzde 7,62 oranında artışla 1.130 TL’ye; 2019 yılı için yüzde 12,38 artışla 1.180 TL’ye çıkarttık.

7-24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen ilave 2 saatlik ücreti 3 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağladık.

8-Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında artırımlı ödenmesini sağladık.

9-Geliştirme ödeneğinin ödenmesine 2020 ve 2021 yıllarında da devam edilecek Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren on beşinci yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) sona ermesi gereken ancak 3. Dönem Toplu Sözleşme hükmü sayesinde uygulaması 31.12.2021 tarihine kadar uzatılan geliştirme ödeneği, 2020 ve 2021 yıllarında da ödenmeye devam edecektir.

10-Üniversitelerde ikinci öğretime ilişkin fazla çalışma yapabilecek personele ilişkin birim içi sınırlamanın yüzde 45’e, birim dışı sınırlamanın yüzde 20’ye çıkartılmasını sağladık. Bu sayede daha fazla sayıda idari personel ikinci öğretim kapsamında fazla çalışma ücreti alabilecek.

11-Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının yüzde 15’inin idari personel için ayrılmasını sağladık.

12-Üniversitelerde lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunmasını sağladık.

13-Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

14-Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda görev yapan yurt memurlarına fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında nöbet ücreti ödenmesini sağladık.

15-Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin de fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında nöbet ücretinden faydalanmasını sağladık.

16-4/C’li personele ödenen ek ödeme miktarını aylık 256 TL’ye, yıllık 3.072 TL’ye çıkardık.

17-Şeflerin özel hizmet tazminat oranlarını 3 puan daha artırarak, maaşlarına toplamda 2018 yılı için aylık 101,47 TL, yıllık 1.217,64 TL tutarında artış sağladık.

18-Hacca gitmeye hak kazanan ama yasal izni kalmayan memurların hac süresince ücretsiz izinli sayılmasını sağladık.

19-Kamu görevlilerinin Cuma günü öğle arası izinlerini Cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenleyen Cuma izniyle ilgili 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulamasının sürdürülmesini sağladık.

20-Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarının 2021 yılının birinci altı ayda 1.448 TL olarak artırılmasını sağladık.

21-Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma sürelerinin sıra tahsisli konutlara ilişkin puanlamada dikkate alınmayabileceğini sağladık.

22-Aile yardımı ödeneğinde bildirim süresini kaçıran personelin geriye dönük bu haktan faydalanmasını sağladık. 23-Kamu kurumlarının kreş hizmeti sunma konusunda ihtimam göstermesini hüküm altına aldırdık.

24-Aile yardımı ödeneğinin en az yüzde 40 engeli bulunan çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödenmesini sağladık.

25-Kamu avukatlarına ödenen vekâlet ücretinin aylık üst sınırının aylık 2.136 TL olmasını sağladık.

26-Kamu avukatlarına dava için her göreve çıktıklarında günlük ödeme yapılmasını elde ettik.

27-Biyologlara, açık çalışma mahallinde görev yaptıkları her gün için 3 puan (30,45 TL) fazla ödemenin yapılmasını sağladık. 28-Harcırah Kanunu uygulamasında memuriyet mahallini kamu personelinin lehine olacak şekilde yeniden tanımladık.

29-Kamu misafirhanelerinden kamu personelinin yararlanmasının kapsamını tedavi maksatlı ve yükseköğrenim gören çocukları açısından genişlettik.

30-Yemek hizmetinin sunulmasında helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasında ihtimam gösterilmesini hüküm altına aldırdık.

31-Gösterge rakamına bağlanan (750) toplu sözleşme ikramiyesinin ödenmesine devam edilecek.

32-Sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen bütün sürelerin dikkate alınmasını sağladık.

33-Kurum tabiplerine 120 TL ilave ödeme sağladık.

34-Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatlarının 2020 ve 2021 yıllarında da artırımlı olarak ödenmesine devam edilecek 2. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kazandığımız, öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatının yüzde 20,56 oranında artırımlı olarak ödenmesi kazanımı, 2018 ve 2019 yılları için de uygulanmaya devam edecektir.

Öğretmenlerin Eğitim-Öğretim Tazminatı Artışı Ocak 2020 Temmuz 2020 Ocak 2020 Temmuz 2021 120,56 (1.223,37.-Tl) 115,56 (1.172,63.-Tl) 105,56 (1.071,16.-Tl) 120,56 (1.266,19.-Tl) 115,56 (1.213,68.-Tl) 105,56 (1.108,65.-Tl) 120,56 (1.316,85.-Tl) 115,56 (1.262,24.-Tl) 105,56 (1.153,01.-Tl) 120,56 (1.382,69.-Tl) 115,56 (1.325,35.-Tl) 105,56 (1.210,66.-Tl)

35-Nöbet görevine ücret ödenmesine devam edilecek Eğitim-Bir-Sen’in uzun uğraşları neticesinde, nöbete ücret ödenmesi talebi kabul edildi. Buna göre, mesleki eğitim merkezleri de dâhil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatına göre fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2020 ve 2021 yılları için haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecek.

Öğretmenlerin Nöbet Ücreti (Aylık) Ocak 2020 Temmuz 2020 Ocak 2021 Temmuz 2020 179,44.-TL 185,73.-TL 193,16.-TL 202,81.-TL 36-Sınav ücretlerinin artırımlı ödenmesi sürecek Millî Eğitim Bakanlığı’nca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre (sınav gözetmeni için 1600 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında) sınav görev ücreti ödenmesine devam edilecek.

Öğretmenlerin Sınav Görev Ücreti (Oturum Başına) Ocak 2021 Temmuz  37-Yabancı dil sınavlarında her bir komisyon üyeliğine ücret ödenmesine devam edilecek Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonlarında görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliği için ayrı ayrı ücret ödenecek.

38-İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olmasına devam edilecek 3. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarımız arasında yer alan, 4357 sayılı Kanun’a göre zorunlu olarak İLKSAN’a üye olan personelin Sandık üyeliğinin ihtiyari olması devam edecek.

39-Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamı (2021 Ocak itibarıyla 480,66 TL), yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise 3000 gösterge rakamı (2021 Ocak itibarıyla 320,44 TL) üzerinden jüri üyeliği ödenmesine devam edilecek.

40-Genel idari izinli olma durumu ile öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları nedeniyle ders/eğitim öğretim görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin bu sürelerde belirtilen görevleri yapmış sayılması uygulaması devam edecek.

41-Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı sınırına ilişkin yüzde 20 artırım uygulaması devam edecek.

42-Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev sayısı sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek.

43-Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticilerin daha yüksek tutarda ek ders ücretinden yararlandırılmasına devam edilecek.

44-Öğretmenlere ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde haftada 15 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretinin bundan faydalanamayan rehber öğretmenlere de ödenmesine devam edilecek.

45-İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

46-Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 5, doktora yapmış olanlara yüzde 15 artırımlı ödenmesine devam edilecek.

47-Maarif müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına avans ödenmesine devam edilecek. 48-Müdür ve müdür başyardımcılarının 6 saat ders yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulanmasına devam edilecek.

49-Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için çalışma yapılacak.

50-Sivil Savunma Uzmanlarının özel hizmet tazminatlarının 5 puan artırımlı olarak ödenmesine devam edilecek.

51-Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin ek ödeme puanlarının 5 puan artırımlı olarak ödenmesine devam edilecek.

52-Yangına müdahale sırasında vefat eden veya malul kalan itfaiye personeline ödenecek 97 bin TL ile 73 bin TL tutarında mali kapsamı yüksek sosyal haklar devam edecek.

53-Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kamu görevlilerine; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı cetvelinin (B) bölümünün 4. sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (E) ‘Teknik Hizmetler’ bölümünün 1. sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam edilecek.

54-4/C’li personel aile yardımı almaya devam edecek.

55-Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilenler, mali sorumluluk zammı almaya devam edecek.

56-4/C’li personel, ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti almaya devam edecek.

57-Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneğinin verilmesine devam edilecek.

58-İtfaiye unvanlı kadroların hizmet sınıfının Genel İdare Hizmetleri olarak uygulanmasına ve KİT’lere bağlı ortaklıklarda görev yapan ARFF ve itfaiye memurlarının sosyal güvenlik işlemleri Genel İdare Hizmetler sınıfı kapsamında yürütülmeye devam edilecek.

59-Seyyar görev tazminatının il sınırı esasıyla ödenmesine devam edilecek.

60-Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisine yer verilmesine devam edilecek.

61-Akademisyenlere Yükseköğretim Tazminatı ödenmesine devam edilecek. 62-Akademisyenlere Akademik Teşvik Ödeneği ödenmesine devam edilecek.

63-Kamu görevlilerine yapılan giyecek yardımının ilgili yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi yapılmasına devam edilecek.

64-Programlayıcı ve çözümleyici unvanlı personel, İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından faydalanmaya devam edecek. 65-Sözleşmeli personel, yemek yardımından faydalanmaya devam edecek.

66-Engelli kamu görevlilerine mesleki uyum eğitimi verilmesini, fiziki çalışma şartlarının iyileştirilmesini, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesini ve kamu konutlarından pozitif ayrımcılık kapsamında öncelikle yararlanmalarına yönelik ihtimam gösterilmesini hüküm altına aldık.  Eğitim Öğretim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Kazanımlar Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik  Mali ve Sosyal Haklar

2021 Öğretmen Net Maaşları  - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

RASTGELE İÇERİKLER

Astroloji nedir? Tanınmış Kişiler , Kadınlar İçin Diyor ki … Filiz Aker’in Cinayet Sırasında Kullandığı Eldivenin Sırrı Çözüldü Sosyal Medya Uzmanından Güvenlik Tedbirleri Bilim Adamları Mega Güçlü Mıknatıs Rekorunu Kırdı Sosyal Medyadan Para Kazanmak

FACEBOOK'TA BİZ

CeptenHaber

Tüm hakları ceptenhaber.com'a aittir. İzinsiz çalınamaz ve çoğaltılamaz.

CeptenHaber.Com - Tüm Hakları Saklıdır